•Szinopszis• Az Atlantisz-fikció

A Naprendszer hihetetlen titkokat sejtető határai mindig is vonzották az emberiséget. Ezek közül az egyik, talán a legfontosabb sosem hagyta nyugodni a csillagászokat. Az Europa. A Jupiter e jéggel borított holdja, mely az első pillanattól, a felfedezéstől kezdve a vég nélküli összeesküvés elméletek és találgatások tárgya lett.
Vajon a jég alatt víz is van?
Ha van víz, akkor ott élet is lehet?
2084-ben az akkori nagyhatalmak űrkutatási központjai, az amerikai NASA, az orosz RKA és az európai ESA egy lobogó alatt egyesült, és létrejött az államoktól független Űrkutatás Rt, azaz a Cég, mely két éven belül a kezében tartotta az összes űrkutatással kapcsolatos technológiát és tervet.
2443-ra az emberiség a Naprendszer négy belső bolygóját már többé-kevésbé uralja. A négy bolygó a Föderáció elnevezésű államrendszerben él, melynek központja a Föld Holdja, a Holdváros.
A Vénusz gyarmatosításának elindítása után nem sokkal, 2447-ben a Föderációban lévő rejtett feszültségek hirtelen, egyik pillanatról a másikra szabadultak el, és az egymást követő események háborúba torkolltak. Ezt a Vénuszért folytatott helyi háborúk sorozatát a későbbiekben gyors lefolyása miatt Villámháborúnak nevezték.
A Föderáció ekkor még képes volt megőrizni uralmát a térségben, azt azonban senki sem sejthette, hogy ez csak az előszele egy nagyobb bajnak, egy egyszerű tünete egy sokkal hatalmasabb kórnak, mely a Föderáció immár nagyon is törékeny békéjét fenyegeti.
Ezzel párhuzamosan a Cég a Föderációval összefogva egy újabb programot dolgozott ki. A Mars gyarmatosítása óta először, e program sikeressége megerősíthette volna a Föderáció helyzetét és a Cég befolyását. Az Europa-program célja a Jupiter, a hatalmas gázóriás egyik holdjának, az Europának a vizsgálata. Az első szakaszban egy felderítőműholdat küldtek oda, mely minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a jég alatt folyékony víz található.
Ekkor lépett életbe a második szakasz: megkezdődött egy fejlett űrhajó építése, mellyel egy legénység indulhat majd az Europára, a fedélzeten biológusokkal és szakemberekkel, akik élet nyomai után kutathatnának a holdon.
Az űrhajó a kor legmodernebb technológiáit és fejlesztéseit tartalmazta, többek között a legfejlettebb mesterséges intelligenciát, egy antianyag-reaktort és a térhajlításhoz szükséges térhajlító ikonokat.
Sokévnyi munka után, 2456-ban az Atlantis névre keresztelt hajó végül elkészült, így minden készen állt, hogy az Europa-program elindulhasson, és hogy végre lehulljon a lepel a Naprendszer egyik legnagyobb titkáról, mely már ősidők óta foglalkoztatta az emberiséget.

***** 
Adatok a kéziratról: 

Műfaja: sci-fi
Oldalszám:  330 (A/4)
Leütésszám (szóközzel együtt): 759 641
Jelenlegi státusza

•Szinopszis• Vadmacskás buli

A huszonhét éves Melanie, a szingli újságírónő, a Daily News szerkesztője egy nap New York egyik legforgalmasabb helyén kiadó üzletet talál, és könyvesboltot nyit. Nem sokkal a könyvesbolt megnyitása után déjà vu érzések és rémálmok kezdik gyö- törni. Nem tudja eldönteni, hogy különleges képességről vagy valami másról van-e szó, ezért pszihológushoz fordul.
Az első konzultáción kiderül, hogy a tudatalattija különböző formákban (rém- álom, déjà vu érzés) jelzéseket küldve figyelmezteti előző életének lezárására, amit feltehetőleg a hirtelen bekövetkezett halála miatt nem tudott megtenni.
Melanie izgatottan indul a különleges élményt ígérő utazásra, az utolsó élmé- nyeinek megismerésére és lezárására. Már az első történet magával ragadja, amikor kiderül, hogyan mentette meg a kisfia életét, aki majdnem belefulladt az örvénylő vízbe, viszont megdöbbenti, amikor találkozik előző életének szeretőjével, és szembe- sünie kell azzal, hogy megcsalta a férjét, azt a sármos, nagyon jóképű férfit, akivel nem olyan régen találkozott, akivel azonnal egymásba szerettek, bár akkor még egyi- kük sem sejtette, hogy valamikor férj és feleség voltak. Az, hogy előző életükben már találkoztak, egy kellemesnek ígérkező szombat délután akkor derül ki, amikor Me- lanie az általa ismert kóddal próbálta hatástalanítani a férfi lakásának riasztóját.
A felfedezés, hogy egymáshoz tartoztak, megdöbbentette őket, az előző élet értel- mezése és elfogadása pedig kisebb vitát generált, de hamar sikerül rendezniük, sőt később a Melanie által megtapasztalt előző életük közös élményeit, felfedezéseit minden alkalommal kitárgyalják és megbeszélik.
Az első konfliktus Melanie szüleinél, a második – egy sokkal komolyabb – a hálaadási ebéd alkalmával Paul lányánál, Alisánál akkor alakult ki, amikor Paul be- mutatta a gyerekeinél is fiatalabb Melanie-t fiának és lányának. Paul lánya annyira el- ragadtatja magát, hogy megtagad minden kapcsolatot az apjával. A konfliktust Jessie, Paul sógornője igyekszik csitítani.
A történet kiteljesedése, a drámai fordulat akkor következik, amikor Melanie visszaidézi halálának napját. Mindenkit sokkol, amikor kiderül, hogy Melanie azért félt kétévesen a közlekedési lámpa piros fényétől, mert előző életében a piros jelzés ellenére bátyja ráhajtott a sínekre, és egy arra haladó vonattal összeütköztek. Az utol- só órák felidezésekor derül fény arra is, miért rejtette el Melanie ötévesen anyja régi pénztárcáját a lépcsőfeljáró alatti tárolóban.
De a történet akkor válik igazán izgalmassá, amikor Melanie megtudja, mi tör- tént a vadmacskás bulin, mi volt elrejtve abban a kistáskában, amit halála előtt a ka- binlyukban rejtett el; és a történetnek még ekkor sincs vége, hiszen a csattanó még hátra van...

***** 
Adatok a kéziratról: 

Műfaja: fantasy
Oldalszám: 150 (A/4)
Leütésszám (szóközzel együtt): 294 049
Jelenlegi státusza

•Szinopszis• A világtitok

Én, a kis  magyar, vidéki újságíró levelet kapok Párizsból.  A levélben meghívnak egy titkos találkozóra  a Luxemburg kertbe. A levél szerint megosztják velem a világ legnagyobb titkát. Nyilvánvaló, a meghívónak esze ágában sincs elárulni a titkot, hiszen akkor már  nem beszélhetnénk titokról.
A levél elolvasása után egyre különösebb dolgok történnek velem. Véletlennek tűnő találkozások szövik át az életemet. Úgy érzem, valakik figyelnek, valakiknek fontos vagyok.
Természetesen a találkozóig egyetlen  dolog foglalkoztat, vajon mi lehet az a bődületes nagy , mondhatni világtitok. A titoknak a  „keresése” teljesen felbolygatja  az életemet, mivel szinte megmételyezett.  Többször felmerül bennem a kérdés, hogy egyáltalán  elutazzak-e a találkozóra, hiszen lehet, hogy  szélhámos kereskedők  valamit vagy valamiket- jó marketing fogással-, rám akarnak sózni.  Az emberekkel való kapcsolatomat  is tejesen átszövi  a titok. .
Arra a megállapításra kezdek jutni, hogy  az emberiség jövője szempontjából is végtelen nagy titokról lehet szó, mivel a titkosszolgálat is  figyeli az életemet. Már csak néhány hét választ el a  találkozótól. Egyre nagyobb a zavar körülöttem.  Minden úgy alakul, hogy mennem kell.
Párizsban  a NASA munkatársai fogadnak, és ismertetik a világ minden részéből meghívott személyekkel , a világtitkot.  Egy olyan titkot, melyet mindnyájan sejtünk, de nem  akarunk róla tudomást venni. Ez a titok minden nap befolyásolja az egészségünket, azaz az életünket, halálunkat.
 A  világ minden tájáról odaérkezett meghívottak feladata a jövőben, hogy rántsák le a titokról a leplet , és értessék meg a  világ népeivel, hogy ha  nem változnak meg, őrületes betegségek pusztítják el őket.

***** 
Adatok a kéziratról: 

Műfaja: ?
Oldalszám: 101 (A/4)
Leütésszám (szóközzel együtt): 316 080
Jelenlegi státusza

•Szinopszis• Pirkadat

Szonja vagyok. Egy lány, aki sosem vágyott olyan hétköznapi dolgokra, mint a kortársai. Nem kellett se pénz, se karrier, se barátok és még kevésbé a szerelem. Mindig is más voltam, mint ők. Amit szerettem, az csupán a magány és a vadon. Legalábbis azt hittem. Aztán egy szép nyári napon besuhant az életembe az a csillogó szemű, rémítő szépségű fazon...
Egy egyszerű nyári tábornak indult az egész. De már a kezdet kezdetén is baljós árnyak kúsztak a képbe. Két hátborzongató idegen szállt fel a volánbuszra, akiket senki sem ismert a faluból. Összesúgtak a hátuk mögött, tisztelettel és félelemmel követték mozdulataikat. Démonok – gondoltam. A hegyekbe érve pedig egyre különösebb és különösebb események követték egymást, majd a telihold hatására teljesen elszabadult a Pokol…
A fiú Lotárnak nevezte magát. A neve annyit tesz: hírneves harcos. Egy ketrecbe zárt farkas, aki végre megért arra, hogy béklyóitól megszabaduljon. Sosem tudta kordában tartani mérhetetlen erejét, és épp ezért rettegett tőle mindenki. Vadállatnak, egy szörnyetegnek tartották. Ám engem nem tudott elijeszteni. Ő lett számomra a tűz, amely taszít és vonz egyszerre, szavak nélkül. Rádöbbentett, hogy eddig nem a saját életemet éltem. Emberi szerepbe erőszakolt a társadalom, és valódi vágyaimat elcsitította bennem.
Azóta éltem tudatlanságban, amióta öt évvel ezelőtt egy ködös, véráztatta hajnalon szertefoszlott az egész gyermekkorom. Elvesztettem önmagam, az emlékeim és a szüleimet is. Ám a rejtélyes idegen újra felidézte bennem létem értelmét, eredendő és ösztönös szükségleteimet… Újra tudni akartam, hogy ki vagyok és honnan érkeztem. Elhallgatták előlem az igazságot, hogy megkíméljenek. Egy hazugságokból szőtt dajkamesébe kényszeríttetek, és senki sem engedte, hogy kilépjek ebből a kreált valóságból. Még Ő sem.
A prófécia szerint öt évvel ezelőtt Lotárnak is meg kellett volna halnia, ahogy a többi január elsején született gyermeknek, de a nagybátyja megmentette az életét, és jótékony feledést bocsátott az elméjére. Négy társával együtt hasonló sorsban osztozott, négyen maradtak, akik túlélték a mészárlást. Mihelyt a lappangó múlt felszínre kerül, nyílt titokként terjed a hír, gyorsan összeáll egy fejvadász osztag, hogy bevégezze, amit évekkel ezelőtt elmulasztott. A gépezet beindul, kezdetét veszi a hajsza. Mindenki a Négyet akarja. Egy halálos és véres viadal vár a tizenhét éves fiúra, törzsének utolsó élő tagjaként és egy még nagyobb küzdelem, amit a benne rejlő vadállattal kell lejátszania. Csak a pirkadat hozhat megváltást a véget nem erő éj után. Ha megéri egyáltalán…


Magyarország erdeiben titokzatos lények élnek, akiknek története egészen a Honfoglalásig nyúlik vissza. Emberfeletti erővel bírnak, és uralmuk alá tudják hajtani a természetfelettit. Ők a szellemhordozók, akiket az Első táltos teremtett, hogy a magyarságot hadjáratai és háborúi során segítse. Ám a kereszténység eljövetelével ezeknek a pogány mágiából született teremtményeknek menekülniük kellett. Azóta bujdosnak a hegyvidékekben, és ódon kastélyokban hajtják álomra a fejüket.  Népük hét törzse örökös csatározásban áll egymással; fejvadászok és táltosok harca ez.
Állatias és kegyetlen világ az övék, amely megrekedt a sötét középkor időszakában. Egy világ, amely egy nap egybefonódik az emberiségével felbolygatva egy réges-régi históriát.

***** 
Adatok a kéziratról: 

Műfaja: fantasy
Oldalszám: 146 (A/4)
Leütésszám (szóközzel együtt): 513 896
Jelenlegi státusza